img

Військово-медичний клінічний центр центрального регіону
MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER OF CENTRAL REGION

Людське життя та здоров’я за всіх часів є найвищою цінністю

Людське життя та здоров’я за всіх часів є найвищою цінністю

Людське життя та здоров’я за всіх часів є найвищою цінністю

Історія центру

Військово-медичний центр знаходиться на території колишнього Будинку відпочинку офіцерського складу Військово-повітряних сил колишнього СРСР.
Вінницький Будинок відпочинку був сформований у 1949 році на базі відділення для одужуючих 1428 Вінницького гарнізонного військового госпіталю. Його штатна ємність складала 100 ліжок. Крім спальних кімнат для відпочиваючих та залу для прийому їжі, ніяких інших приміщень Будинок відпочинку не мав. Клуб, бібліотека, спортивні майданчики, кухня та інші приміщення госпіталю використовувались також Будинком відпочинку.У листопаді 1951 року Будинок відпочинку передислокувався на околицю м. Вінниці на південно-східний берег річки Південний Буг, де тепер розташований Військово-медичний центр ВПС україни, який займає загальну площу 16,2 га. На новій території Будинку відпочинку до його перебування була одна споруда, в якій колись був розміщений штаб авіаційного об'єднання. В цьому приміщенні до початку Великої Вітчизняної війни розташовувався міський палац піонерів. На першому і другому поверхах споруди були обладнані спальні кімнати для відпочиваючих Будинку відпочинку, а в напівпідвальному приміщенні — кухня-їдальня. Для потреб Будинку відпочинку на його території спорудили тимчасові будівлі для господарчих потреб.
На початку 1968 р. був переглянутий генеральний план забудови майбутнього санаторію, і почалось будівництво першої черги санаторію на базі Будинку відпочинку. У 1971 році закінчено будівництво водогрязелікарні, будівлі для регенерації грязі і котельні.
У травні 1972 року був затверджений штат Вінницького військового санаторію загальнотерапевтичного типу. З першого червня 1972 року Будинок відпочинку переформовано, і на його базі створений Вінницький військовий санаторій Військово-повітряних сил СРСР на 500 ліжок.
З початком роботи командуванням і особовим складом Вінницького військового санаторію ВПС проведена значна робота щодо організації обстеження і лікування відпочиваючих та створення потужної матеріально-технічної бази закладу.
img
З січня 1973 року Вінницький військовий санаторій ВПС СРСР загальнотерапевтичного типу переведено на новий штат і призначено для лікування хворих з захворюваннями серцево-судинної системи, органів руху та захворюваннями периферійної нервової системи на 500 ліжок.
З розпадом колишнього СРСР і створенням Збройних сил незалежної України на початку 1992 року Вінницький військовий санаторій ВПС увійшов до складу Військово-повітряних сил України.
У 1992-1993 роках керівництво та особовий склад Вінницького військового санаторію ВПС України спрямовали основні зусилля на удосконалення обстеження та лікування хворих із захворюваннями серцево-судинної, нервової систем та шлунково-кишкового тракту. За вищезгадані роки санаторій оснастився високоінформативною сучасною лікувально-діагностичною апаратурою, проведена низка заходів по забезпеченню належних умов для відпочиваючих, створена потужна матеріально- технічна база санаторію; впроваджено в лікувально-діагностичний процес зверх 50 нових методів та методик обстеження і лікування відпочиваючих. Це дало можливість закладу отримати новий статус.
У липні 1994 року Вінницький військовий клінічний санаторій ВПС України переформовано у Вінницький військовий клінічний санаторій — науково-методичний Центр курортології та фізіотерапії ЗСУ виключено зі складу ВПС України і підпорядковано начальникові медичної служби Збройних сил України.
У грудні 1996 року Вінницький військовий клінічний санаторій — науково-методичний Центр курортології та фізіотерапії ЗСУ переформовано у Центр медичної реабілітації і фізіотерапії ЗС України на 400 ліжок.
Керівництво Центру медичної реабілітації і фізіотерапії ЗС України значні зусилля приділяло удосконаленню лікувально-діагностичного процесу та створенню оптимальних умов для відпочиваючих. Проводились активні заходи по підбору, підготовці та ефективній розстановці кадрів, створенню відповідно до вимог сучасності потужної клінічної і матеріально-технічної бази. В Центрі створена клініка хірургії, відкрито урологічне відділення з літотрипсією. Водночас Центр став клінічною базою для Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова та Вінницького медичного коледжу.
Згідно з Директивою Міністра Оборони України №115/1/3118 від 14.08.1997 року Центр медичної реабілітації та фізіотерапії Збройних сил України переформовано у Військово-медичний Центр Військово-повітряних сил України на 500 ліжок (ВМЦ ВПС України).
В грудні 1997 року на базі Центру медичної реабілітації та фізіотерапії Збройних сил України створено Військово-медичний центр Військово-повітряних сил України.
До складу ВМЦ ВПС України увійшли:
— медична служба командування ВПС України;
— 1001 загін (розформовано у 1998 році);
— Вінницький гарнізонний госпіталь (переформовано у 1998 році у ЦВАГ);
— Судацький військовий санаторій (переформовано у 1998 році у філію ВМЦ ВПС України, Крим, м. Судак);
— 242 та 246 лабораторії авіаційної медицини (м. Одеса та м. Львів);
— лікувально-оздоровчий комплекс (СКА ВПС м. Вінниця).
Військово-медичний центр ВПС України створено для проведення чіткої системи організаційних, лікувально-профілактичних, фізіолого-гігієнічних заходів, спрямованих на підтримку високого рівня професійного здоров'я, підвищення функціональної надійності, боєздатності і працездатності льотного, інженерно-технічного складу та осіб групи керування польотами з метою якісного виконання завдань бойової підготовки та безпеки польотів, а також для відновлювального лікування військовослужбовців ЗСУ, членів їх сімей, пенсіонерів МО, працівників ЗСУ, громадян України та інших країн з урахуванням сучасних досягнень медицини та затверджених методик комплексної терапії.
ВМЦ ВПС України став основною оперативною одиницею в системі медичного забезпечення навчально-бойової підготовки особового складу ВПС України. Це багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад, оснащений високо інформативною лікувально-діагностичною апаратурою та потужною матеріально-технічною базою. У ВМЦ ВПС працюють 5 докторів медичних наук, 7 кандидатів медичних наук, 81% лікарського складу ВМЦ мають першу і вищу кваліфікаційні категорії.
У зв'язку з відсутністю Збройних силах України єдиного у зацікавленого органу, який би організовував та займався питанням удосконалення медичної сертифікації авіаційних спеціалістів, ВМЦ ВПС взяв на себе вирішення цієї проблеми. З 1999 року спеціалісти авіації Збройних сил України проходять медичне обстеження у ВМЦ ВПС України з метою лікарсько-льотної експертизи, а відділення лікарсько-льотної експертизи військових госпіталів розформовано.
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.99р. №450 передбачалося на базі ВМЦ ВПС України створити Національний центр здоров'я. До складу НЦЗ, крім усіх управлінь, відділень та кабінетів ВМЦ ВПС України повинен був увійти Центр аерокосмічної медицини, який у своєму складі повинен був мати:
— відділ лікарсько-льотної експертизи;
— відділення відновлювального лікування льотного складу та космонавтів;
— відділення адаптації льотного складу та космонавтів;
— відділення висотних досліджень та спеціальних тренувань (з центрифугою та барокамерою);
— відділ обладнання та забезпечення досліджень.
До складу НЦЗ за окремим штатом повинен був увійти 43 центр спеціальної підготовки льотного складу (Крим, м. Судак). Створення Центру аерокосмічної медицини і тісний зв'язок з НДІПВМ, кафедрою авіаційної і морської медицини та психофізіології УВМА повинно було дати новий розвиток медичної служби ВПС та авіаційної медицини України.
У Центрі аерокосмічної медицини протягом 1999 року створено медико-технічну лабораторію (безпеки польотів), лабораторію авіаційної фізіології та гігієни. Медико-технічна лабораторія (безпека польотів) оснащена апаратурою "Луч-71 М-КІ", фотовідеоапаратурою та магнітофонами для проведення медико-об'єктивного контролю "Тестер-УЗ-ЛК" при розслідуванні авіаційних подій. Серед країн СНД аналогічні дослідження проводяться тільки в Науково-дослідному інституті авіаційної та космічної медицини (м. Москва). Лабораторія авіаційної фізіології та гігієни обладнана кабіною літака Су-17, захисним спорядженням та засобами життєзабезпечення і рятування льотного складу. Ці лабораторії використовуються для підготовки лікарів та фельдшерів з авіаційної медицини відповідно до розроблених навчальних програм.
Протягом 1999 року та першої половини 2000 року по деяким причинам та у зв'язку зі скрутним економічним станом країни та її Збройних сил розроблені штати НЦЗ затверджено не було. З огляду на вищевказане було розроблено нові штати ВМЦ ВПС України, які затверджено у липні 2000 року.
Згідно з наказом Міністра оборони України від 11.07.2000 р. №115/1/2880 до 30 листопада 2000 року необхідно розформувати ЦВАГ (м. Вінниця) та 43 спеццентр (м. Судак). Філію ВМЦ ВПС України (м. Судак) переформувати у Центр санаторного лікування ВПС України (з відділом спеціальної підготовки та виживання льотного складу) на 400 ліжок. Перевести на нові штати ВМЦ ВПС України (610 ліжок).
З серпня по листопад 2000 року проводилось об'єднання ЦВАГ та ВМЦ ВПС України.Згідно з новими штатами, посада начальника ВМЦ ВПС України прийняла новий статус — заступник командувача ВПС України (з медичного забезпечення) — начальник Центру.

01.08.2007 Військово-медичний центр Військово-Повітряних Сил Збройних Сил України переформований у Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону (на 475 ліжок) та переведений зі штату №27/126-51(01) на штат №27/224-51 (01) чисельністю 249 військовослужбовців та 582 працівники (Директива Міністра оборони України №Д-322/1/014 від 01.12.2006 року.)

Під час візиту до ВМКЦ ЦР Міністра оборони України генерала-полковника Коваля Михайла Володимировича з робочою поїздкою, в травні 2014 року, було прийнято рішення про початок реконструкції лікувального корпусу №2.
Реконструкція лікувального корпусу №2 з надбудовою мансардного поверху проводилась в період з 16.05.2014 р. по 30.11.2017


Читати повністю
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Ліцензія

Акредитація та ліцензування ВМКЦ ЦР

Ліцензія МОЗ України на медичну практику, надання медичних послуг серія АВ №567328, видана 14 жовтня 2010 року.
Державна акредитація ВМКЦ ЦР – акредитаційний сертифікат лікувального закладу вищої категорії серія МЗ №015143, виданий Головною акредитаційною комісією при МОЗ України, рішення про видачу від 27 січня 2021 року №137, реєстраційний номер №11588, строк дії до 26 січня 2024 року.
Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 UA.8O050.016 QMS-20 від 12.10.2020, дійсний до 11.10.2023 року.

Ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) - 07816153, довідка ЄДРПОУ №1054/12 видана 21 грудня 2012 року.

Ліцензія на придбання, зберігання, перевезення, реалізацію (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів видана Державною службою України з контролю за наркотиками за №49 від 21.07.2016 року, термін дії з 21.07.2016 року по 21.07.2021 року.
Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання серія АА №004333 видана Держаною інспекцією ядерного регулювання України 12.05.2010 року (16.05.2018 р. продовжена на 7 років) дійсна по 18.05.2025 року.
Читати повністю

КОНТАКТИ

Наша адреса

21018, м.Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 185

Приймальне відділення

(0432) 267-42-47