img

Військово-медичний клінічний центр центрального регіону
MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER OF CENTRAL REGION

Клініко-біохімічне відділення з експрес-діагностикою

img

Начальник відділення

Олійник Віктор Алімович

працівник ЗСУ, лікар-лаборант вищої категорії

Клініко-біохімічна лабораторія з експрес-діагностикою здійснює необхідні загальноклінічні дослідження крові, сечі, мокротиння, калу, спинномозкової рідини та іншого біоматеріалу. Крім того, проводяться біохімічні дослідження (визначення показників активності ферментів, системи гемостазу, білкового, вуглеводного, ліпідного та мінерального обмінів, кардіологічна та ревматологічна панелі) із застосуванням сучасних методів лабораторної діагностики.

Загальноклінічні дослідження:

загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули, визначення швидкості осідання еритроцитів;

загальний аналіз крові без підрахунку лейкоцитарної формули та швидкості осідання еритроцитів;

підрахунок ретикулоцитів;

загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду;

аналіз сечі за Зимницьким;

аналіз сечі за Нечипоренком;

аналіз сечі на добову протеїнурію;

аналіз секрету передміхурової залози;

аналіз калу на яйця гельмінтів і цисти найпростіших;

аналіз калу на приховану кров;

копрограма;

аналіз мокротиння;

аналіз спинномозкової рідини;

аналіз випітних рідин.

Біохімічні дослідження:

аспартатамінотрансфераза;

аланінамінотрансфераза;

тимолова проба;

білірубін загальний (прямий);

білок загальний;

альбумін;

гамаглютамінтрансфераза;

лактатдегідрогеназа;

лужна фосфатаза;

креатинін;

сечовина;

глюкоза;

альфа-амілаза;

сечова кислота;

калій;

кальцій;

сироваткове залізо.

Показники ліпідного обміну:

холестерин;

тригліцериди;

ліпопротеїди високої щільності;

ліпопротеїди низької щільності.

Маркери серцево-судинних захворювань:

креатинкіназа;

креатинкіназа МВ;

тропонін.

Дослідження системи гемостазу:

протромбіновий час;

промбіновий індекс;

МНО;

активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ);

фібриноген;

Д-димер.

Для проведення гематологічних досліджень використовуються аналізатори Swelab Alfa та Mythic-22; для біохімічних досліджень використовують автоматичні біохімічні аналізатори GBG Chem Well 2900″, Sapphire 300, LIDA 500, дослідження гемостазу коагулометр “Humaglot Duo”. Забір біоматеріалу здійснюється у стаціонарних відділеннях та маніпуляційному кабінеті поліклініки ВМКЦ ЦР.