img

Військово-медичний клінічний центр центрального регіону
MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER OF CENTRAL REGION

Патологоанатомічна лабораторія

img

Завідувач лабораторії

Костюков Андрій Олександрович

Лікар-паталогоанатом, викладач кафедри патологічної анатомії ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Патологоанатомічна лабораторія розміщена в одноповерховій будівлі, напроти клініки амбулаторно-полікілнічої допомоги.

1

Патоморфологічна діагностика

є однією з найважливіших частин практичної охорони здоров’я у забезпеченні точного встановлення прижиттєвого та посмертного діагнозів, міждисциплінарної взаємодії різних галузей терапевтичного та хірургічного напрямів медицини, безперервного підвищення кваліфікації лікарів. Встановлення точного прижиттєвого діагнозу має безпосередній вплив на визначення ефективності проведеного лікуваня та потреби у подальшій терапії;

2

Швидкість досліджень

становить 3-5 днів для біопсій та 7-10 днів для операційного матеріалу, забезпечується роботою апарата для гістологічної обробки тканин карусельного типу АТ1010 з використанням ізопропілового спирту. На етапі проведення та заливання застосовується сучасний парафін Leica Paraplast;

3

Висока якість гістологічних зрізів

забезпечується майстерністю висококваліфікованих лаборантів, які використовують ручний та напівавтоматичний мікротоми. На заключному етапі скельця фарбують за допомогою рутинних (Гематоксилін-Еозин) і гістохімічних (Альціановий синій, ШИК-реакція та ін.) методів та покривають, застосовуючи гістобальзам та скельця Marienfeld.
Використання сучасних витратних матеріалів забезпечує довготривале зберігання блоків та скелець без втрати якості, а також можливість виконання імуногістохімічного дослідження.

Лікарі-патологоанатоми для встановлення точного та повного діагнозу користуються сучасними номенклатурами та класифікаціями хвороб, які рекомендовані ВООЗ та іноземними патологічними спільнотами. Достатня підготовка і досвід дозволяють лікарям працювати з діагнозами усіх категорій складності, у тому числі при дослідженні доброякісних та злоякісних пухлин, запальних захворювань шлунково-кишкового тракту, патології лімфатичних вузлів, захворювань шкіри різної етіології та ін.

Персонал патологоанатомічної лабораторії постійно підвищує свій рівень, впроваджуючи нові методи фарбування, вивчаючи високоспеціалізовану літературу, навчаючись на курсах тематичного удосконалення і беручи участь у наукових конференціях.