img

Військово-медичний клінічний центр центрального регіону
MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER OF CENTRAL REGION

Клініка малоінвазивної хірургії

img

Начальник клініки

Богуш Григорій Леонідович

Полоковник медичної служби

Клініка малоінвазивної хірургії розташована на четвертому поверсі хірургічного корпусу. Фонд клініки складається з 3-містних та 2-містних палат. Усього в клініці розгорнуто 33 ліжка. Клініка має перев’язувальну та маніпуляційну кімнату. До складу клініки також входить кабінет ендоскопічної хірургії та діагностики.

До складу клініки входять:

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ КЛІНІКИ:

1

Надання невідкладної медичної допомоги. Надання консультативної допомоги лікарям інших клінік та відділень ВМКЦ в межах
спеціалізації клініки;

2

Участь в плануванні і координації лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи ВМКЦ;

3

Розвиток і удосконалення організаційних форм стаціонарної допомоги військовослужбовцям, генералам, офіцерам запасу та у відставці;

4

Апробація і впровадження в практику сучасних методів та засобів діагностики і лікування;

5

Розробка заходів, спрямованих на підвищення рівня і покращення якості медичної допомоги військовослужбовцям на
підставі аналізу захворюваності та рівня госпіталізації хворих в межах спеціалізації клініки;

6

Розробка нових ефективних методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих ( у т.ч. за спільними
з учбовими закладами, науково-дослідними інститутами планами), публікація наукових праць та методичних розробок;

7

Вивчення безпосередніх і віддалених результатів та ефективності стаціонарної допомоги військовослужбовцям ЗС України;

8

Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи клініки із впровадження сучасних методів профілактики, діагностики
та лікування захворювань в межах спеціалізації клініки;

9

Організація і проведення клінічних, науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів по підвищенню
професійного рівня лікарів та середнього медичного персоналу клініки та ВМКЦ;

10

Участь в організації та проведенні спільних клінічних, клініко-патологоанатомічних конференцій, консиліумів та інших
заходів по контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу;

11

Удосконалення на курсах інформації і стажування на робочих місцях лікарів і середнього медичного персоналу військової ланки;

12

Участь у проведенні учбово-педагогічного процесу та виконанні наукових досліджень спільно з фахівцями кафедр, відділів, лабораторій
учбових закладів, науково-дослідних інститутів, інших лікувально-профілактичних установ на підставі договору про співробітництво.

Керівний склад клініки:

  • Начальник клініки – Богуш Григорій Леонідович;
  • Начальник відділення ендоскопічної хірургії – Вердиш Володимир Георгійович;
  • Начальник відділення судинної хірургії – Отт Олександр Юрійович;
  • Начальник відділення гінекології – Клименюк Олег Володимирович;
  • Завідувач кабінетом ендоскопічної хірургії та діагностики – Щербаков Борис Юрійович.