img

Військово-медичний клінічний центр центрального регіону
MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER OF CENTRAL REGION

Клініка ушкоджень

img

Начальник клініки

Фомін Олександр Олександрович

полковник медичної служби, кандидат медичних наук доцент кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Клініка ушкоджень Військово-медичного клінічного центру
Центрального регіону створена у лютому 2018р.

Клініка ушкоджень є лікувально-діагностичним підрозділом
Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону
МО України, що забезпечує кваліфіковану, високоспеціалізовану
хірургічну, травматологічну, нейрохірургічну та комбустіологічну
стаціонарну допомогу військовослужбовцям Збройних сил
України, генералам та офіцерам запасу та у відставці за
територіальним принципом.
Клініка, поряд з наданням медичної допомоги, здійснює
підготовку, підвищення кваліфікації кадрів медичної служби
ЗС України, проведення наукових розробок і впровадження
в практику нових форм і методів профілактики, діагностики,
лікування, реабілітації хворих.

До складу клініки входять:

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ КЛІНІКИ:

1

Надання невідкладної медичної допомоги. Надання консультативної допомоги лікарям інших клінік та відділень ВМКЦ в межах
спеціалізації клініки;

2

Участь у плануванні і координації лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи ВМКЦ;

3

Розвиток і удосконалення організаційних форм стаціонарної допомоги військовослужбовцям, генералам, офіцерам запасу та у відставці;

4

Апробація і впровадження в практику сучасних методів та засобів діагностики і лікування;

5

Розробка заходів, спрямованих на підвищення рівня і покращення якості медичної допомоги військовослужбовцям на
підставі аналізу захворюваності та рівня госпіталізації хворих в межах спеціалізації клініки;

6

Розробка нових ефективних методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих (у т. ч. за спільними
з учбовими закладами, науково-дослідними інститутами планами), публікація наукових праць та методичних розробок;

7

Вивчення безпосередніх і віддалених результатів та ефективності стаціонарної допомоги військовослужбовцям ЗС України;

8

Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи клініки по впровадженню сучасних методів профілактики, діагностики
та лікування захворювань у межах спеціалізації клініки;

9

Організація і проведення клінічних, науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів з підвищення
професійного рівня лікарів та середнього медичного персоналу клініки та ВМКЦ;

10

Участь в організації та проведенні спільних клінічних, клініко-патологоанатомічних конференцій, консиліумів та інших
заходів по контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу;

11

Удосконалення на курсах інформації і стажування на робочих місцях лікарів і середнього медичного персоналу військової ланки;

12

Участь у проведенні учбово-педагогічного процесу та виконанні наукових досліджень спільно з фахівцями кафедр, відділів, лабораторій
учбових закладів, науково-дослідних інститутів, інших лікувально-профілактичних установ на підставі договору про співробітництво.

У клініці працюють 11 лікарів (із них 5 кандидатів медичних наук, 4 асистенти, 1 доцент Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, 5 лікарів мають вищу кваліфікаційну категорію, 4 – першу кваліфікаційну категорію, 2- другу кваліфікаційну категорію), 11 медичних сестер та 10 молодших сестер.
Особовий склад клініки постійно удосконалює та впроваджує нові сучасні методи, покращує свої знання та практичні навички в провідних клініках України та Європи.
У 2014 році військовослужбовці клініки одними з перших висунулись у район виконання завдань за призначенням.

 

26 листопада 2020 року клініка ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону
отримала сертифікат «ЧИСТА ЛІКАРНЯ БЕЗПЕЧНА ДЛЯ ПАЦІЄНТА».