img

Військово-медичний клінічний центр центрального регіону
MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER OF CENTRAL REGION

Відділення психофізіології та психології

img

Начальник відділення

Коваль Наталія Володимирівна

капітан медичної служби

Відділення психофізіології та психології займається психофізіологічними та психологічними обстеженями авіаційного персоналу державної авіації України та психофізіологічної реабілітації військовослужбовців, які залучалися до АТО та ООС на базі ВМКЦ ЦР.

ПРО ВІДДІЛЕННЯ:

Відділення психофізіології та психології з 2018 року забезпечене програмно-апаратним комплексом «ПФИ-2», який дозволяє оцінити професійно важливі психофізіологічні якості обстежуваного, а саме: швидкість реакції на рухомий об’єкт, увагу, оперативну пам’ять, критичну частоту злиття мерехтінь, прості та складні зорово-моторні реакції, функціональну рухливість та силу нервових процесів. Визначення професійно важливих психофізіологічних якостей за допомогою такого програмно-апаратного комплексу забезпечує високу надійність та валідність отриманих результатів. Крім того, для обстеження пацієнтів ВМКЦ ЦР підібрано ще ряд бланкових методик.