img

Військово-медичний клінічний центр центрального регіону
MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER OF CENTRAL REGION

Клініка загальнотерапевтична

img

Начальник клініки

Мулява Віктор Володимирович

полковник медичної служби

Клініка загальнотерапевтична є лікувально-діагностичним підрозділом, що проводить діагностику і надає спеціалізовану стаціонарну допомогу відповідно до спеціалізації відділень військовослужбовцям та ветеранам Збройних сил України за територіальним принципом, іншим категоріям хворих – за договорами.

До складу клініки входять:

завдання і функції клініки:

1

Забезпечення спеціалізованою стаціонарною медичною допомогою військовослужбовців та ветеранів ЗС України за територіальним принципом, відповідно до спеціалізації відділень клініки;

2

Надання невідкладної медичної допомоги;

3

Надання консультативної допомоги лікарям інших клінік та відділень ВМКЦ ЦР у межах спеціалізації відділень клініки;

4

Участь у плануванні та координації лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи ВМКЦ ЦР;

5

Розвиток й удосконалення організаційних форм стаціонарної допомоги всім категоріям хворих;

6

Апробація та впровадження у практику сучасних методів та засобів діагностики й лікування. Проведення інструментальних обстежень для визначення функціонального стану та резерву терапевтичної патології;

7

Розробка заходів, спрямованих на підвищення рівня та покращення якості медичної допомоги військовослужбовцям, на підставі аналізу захворюваності та рівня госпіталізації хворих у межах спеціалізації клініки;

8

Розробка нових ефективних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих (у т. ч. за спільними з учбовими закладами, науково-дослідними інститутами планами), публікація наукових праць та методичних розробок;

9

Вивчення безпосередніх і віддалених результатів та ефективності стаціонарної допомоги військовослужбовцям МО України;

10

Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи клініки у впровадженні сучасних методів профілактики, діагностики та лікування захворювань у межах спеціалізації відділень клініки.